انتقاد روزنامه ماندگار افغانستان از عدم توجه کافی به تاریخ بیهقی

انتقاد یک روزنامه افغانی از عدم توجه کافی به تاریخ بیهقی

انتقاد یک روزنامه افغانی از عدم توجه کافی به تاریخ بیهقی

وبسایت متعلق به روزنامه ماندگار ، یکی از روزنامه های صبح افغانستان طی مطلبی که در آن به  بررسی زبان در تاریخ بیهقی پرداخته است ،  نسبت به عدم توجه و انجام پژوهش های کافی درباره تاریخ بیهقی انتقاد کرده و نوشته است:
«تاریخ بیهقی از جملۀ تک‌آفرینش‌های ادبی و تاریخیِ زبان فارسی است که به‌رغم اهمیتش مورد بررسیِ جدید جامعِ علمی ـ ادبی قرار نگرفته ...»
لازم به ذکر است ، افغان ها ابوالفضل بیهقی را به واسطه چندین سال زندگی در آن کشور جزء یکی از بزرگان و مشاهیر برجسته خود می دانند. از همین رو مرحوم دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی که به تازگی دعوت حق را لبیک گفته است ، سال ها قبل در ارتباط با بیهقی و ضرورت توجه و پاسداشت شایسته او هشدار داده وبه خصوص به سبزواری ها گفته است:
«اینک تکرار می کنم که تا قوم و خویش های او ، در ماوراء اَترَک پیدا نشده اند و مزاری در ماوراء خواف و عشق آباد برایش درست نشده و ... قبر واقعی او را پیدا و یا بنای یادبودی ، برای او در بیهق برپا کنند و یادی از  این مورخ بزرگ بنمایند.» 

منبع:

مجله اینترنتی اسرارنامه سبزوار http://www.asrarnameh.com

وبسایت روزنامه ماندگار افغانستانhttp://www.mandegardaily.com

 

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید