شعری از علی مظفر درباب حسنک وزیر

درود

اندیشه، گمان و حدس و شک بسیارست

بازیگـــــری چرخ و فلــــــــک بسیار است

بوالفضـــــــــل* دوباره از سر خط بنویس

بر دار زمانـــــــــــه، حسنک، بسیار است

 

از چشمه چشمان پریشان چه خبر؟

از مــــــردم کافر و مسلمان چه خبر؟

آب آمــــــــد و آبروی بابا را بـــــــــرد

از سفـره شرمنده بی نان چه خبر؟

 

دل بند کســـــــــی، بنده گرفتار دلم

احسنـــــــت به چشم مردم آزار دلم

با من تو چه کرده‌ای که تنها شده‌ام

حق یار تـــــــــــــو و خدا نگهدار دلم

* تاریخ بیهقی ابوالفضل بیهقی

 علی مظفر http://alimozafar.persianblog.ir/
/ 0 نظر / 16 بازدید