نیایش های پیامبر (ص)

نیایش های پیامبر (ص)

 خداوندا ، سر انجام ما  را در همه کارها نیک بگردان  و از خواری در این جهان و رنج آن جهان   در پناهمان گیر.

خداوندا ، به دانش توانگرم ساز ، به  بردباری زیورم بخش ، به پرهیزکاری  گرامی ام   بدار و به تندرستی بیآرایم.

/ 0 نظر / 9 بازدید