کامیون داران بیهق در روستای حارث آباد

کامیون داران روستای حارث آباد

آیا می دانید روستای حارث آباد رکورد دار داشتن بیشترین تعداد کامیون ،تریلی و دیگروسایل نقلیه در یک روستا در سطح کشور می باشد

بالغ بر چهارصد دستگاه انواع کامیون در این روستا وجود دارد

مردم در این روستا عاشق این شغل هستند به طوری که کامیون بسان یک شخصیت و جزو ه خانواده آنها محسوب می شوند در داخل روستا گاها مشاهده می شودن که کودکان 10 ساله بامهارت مثال زدنی در حال رانندگی با کامیون و تریلی می باشند و عشق به رانندگی در خون مردم این روستا نهفته است

بالغ بر 500 راننده پایه یک دراین روستا وجود دارند و خود تضمین کننده درامد و همچنین اشتغال بخش عظیمی از اهالی روستا می باشد

/ 0 نظر / 7 بازدید