پیام دکتر غلامعلی حداد عادل در خصوص کنگره بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

پیام دکتر غلامعلی حداد عادل در خصوص کنگره بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ادیب و مورخ بزرگ ایران در سال 1386 - دانشگاه تربیت معلم سبزوار

گروه شهرستانهاـ کنگره بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ادیب و مورخ بزرگ تاریخ ایران در روزهای پایانی هفته گذشته در سبزوار برگزار شد.غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به کنگره بزرگداشت بیهقی اظهار داشت: تاریخ گرانسنگ بیهقی نه تنها یک سند تاریخی معتبر، که یک نمونه درخشان نثر فصیح، پخته و سخته فارسی است. در این پیام آمده است: جای افسوس است که تنها بخش اندکی از تاریخ مفصلی که خواجه ابوالفضل بیهقی تألیف کرده بود، به جا مانده؛ اما همین مجلد بازمانده، ذخیره ای ارزنده و آموزنده است. 
بیهقی دبیری است که نویسندگان و ادیبان باید از وی شیوه درست نویسی و زیبانویسی، و تاریخ نگاران از وی، دقت، عدل، انصاف، شجاعت و صداقت را بیاموزند. اگر از همه کتاب بیهقی تنها «قصه بر دار کردن حسنک وزیر» بر جا مانده بود، همین مختصر می توانست گواه صحت این مدعا باشد که وی سرآمد ادیبان مورخ و مورخان ادیب در سراسر دوره اسلامی ایران است. 
حداد عادل نوشته است: خواجه ابوالفضل بیهقی که دانشگاه تربیت معلم سبزوار به بزرگداشت وی همت گماشته است، یکی از بزرگ ترین نویسندگان و مورخان کشور و یکی از فرزندان افتخارآفرین ایران زمین، بیهق و سبزوار است. 
رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام اظهار داشته است: اینجانب که از دیرباز توفیق آشنایی با تاریخ بیهقی و بخت برخورداری از سخن شیرین و حکمت آمیز و حقایق تلخ و عبرت آموز این کتاب یگانه را داشته ام، اهتمام دانشگاه تربیت معلم سبزوار را در بزرگداشت این شخصیت بزرگ و معرفی وی را به نسل جوان کشور، اقدامی ستودنی می دانم و از همه کسانی که در برپایی این همایش سهیم و مؤثر بوده اند، قدردانی می کنم

/ 0 نظر / 11 بازدید