پست های ارسال شده در دی سال 1396

تاریخ بیهقی ابوالفضل بیهقی دبیر ویرایش جعفر مدرس صادقی

تاریخ بیهقی نام کتاب: تاریخ بیهقی نویسنده: ابوالفضل بیهقی دبیر ویراش متن: جعفر مدرس صادقی انتشارات: نشر مرکز کتاب تاریخ بیهقی جدا از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 113 بازدید

برگزاری هفتمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

برگزاری هفتمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری میزبان همایش ملی ابوالفضل بیهقی نویسنده تاریخ بیهقی است به گزارش خبرگزاری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 61 بازدید