پست های ارسال شده در اسفند سال 1393

دکتر حورا یاوری تاریخ بیهقی نمونۀ درخشان استفاده از روایت در تاریخ‎نگاری است

تاریخ بیهقی نمونۀ درخشان استفاده از روایت در تاریخ‎نگاری است خواجه ابوالفضل بیهقی نویسنده کتاب گرنسنگ تاریخ بیهقی و از بزرگترین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 90 بازدید