پست های ارسال شده در آبان سال 1392

دیدگاه منتقدان درباره بیهقی در درس‌گفتار پایانی

دیدگاه منتقدان درباره بیهقی در درس‌گفتار پایانی   دیدگاه منتقدان درباره بیهقی در درس‌گفتار پایانی  در این جلسه محمد دهقانی، محمدرضا خسروی، محمدجعفر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

رونمایی از دو کتاب تازه تألیف در حوزه ادبیات فارسی ، پیرامون تاریخ بیهقی

رونمایی از دو کتاب تازه تألیف در حوزه ادبیات فارسی ، پیرامون تاریخ بیهقی همایش ملی بزرگداشت خواجه ابوالفضل بیهقی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید

نگاهی دراماتیک به داستان حسنک وزیر

نگاهی دراماتیک به داستان حسنک وزیر  سیدنورالله رضوی مدیر فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری در همایش ملی بزرگداشت خواجه ابوالفضل بیهقی به ارائه سخنرانی علمی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 60 بازدید