پست های ارسال شده در خرداد سال 1392

مهجور ماندن تاریخ بیهقی برای ایرانیان

مهجور ماندن تاریخ بیهقی برای ایرانیان   بیست‌وسومین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به بررسی ویژگی‌های شاهکارساز تاریخ بیهقی اختصاص داشت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

بیهقی نویسنده‌ای هنجارشکن

بیهقی، نویسنده‌ی هنجارشکن کلیدر مرهون تلفیق زبان بیهقی و روستاهای خراسان بیست‌ودومین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بیهقی به «بیهقی، نویسنده‌ی هنجارشکن» ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید