پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

جمع اوری ودفع زباله های شهرستان سبزوار به قیمت تخریب محیط زیست و جنگل حارث آباد

مشکلات کارخانه کمپوست سبزوار برای مردم روستای حارث آباد  اهالی روستای حارث آباد و بخش روداب و ششتمد سبزوار اعتقاد دارند از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

بیخودی پرسه زدیم، صبحمان شب بشود...

بیخودی پرسه زدیم، صبحمان شب بشود...بیخودی حرص زدیم،سهممان کم نشود...ماخداراباخود،سردعوابردیم،وقسم هاخودیم!مابه هم بدکردیم،مابه هم بدگفتیم...ماحقیقتهارازیرپا له کردیم...وچقدرحظ بردیم،که زرنگی کردیم...روی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید