مصدق مردی از جنس آزادی

مصدق مردی از جنس آزادی

7thghoghnoos/mosaddegh

بی شک به گواه بسیاری از تاریخ نگاران و محققان می باید دکتر محمد مصدق را یکی از تاثیر گذار ترین شخصیت های تاریخ ایران بدانیم.شخصیتی که ایران را دوست داشت و در راستای هدفش همه ی وجودش را هزینه کرد. اما به قول خود مصدق :" ... آنچه بر ما گذشته بیش از ساعتی از عمر یک ملت نیست..." .  به نظرم درین ظلمات جهل و ناآگاهی  تاریخ همچنان به زیان ایران و ایرانیان تکرارمی شود زیرا هنوز به قول ابوالفضل بیهقی می توانند مشتی رند را سیم دهند تا سنگ زنند....و هنوز به قول بامداد(احمد شاملو)ی بزرگ :شیفتگان به عدالت را با آفتابگونه ای دل می فریبند..."

/ 0 نظر / 7 بازدید