شعر و آهنگ: محلی خراسانی شاه صنم

شعر و آهنگ: محلی خراسانی
شاه صنم
آی سر راهت نشینم خسته خسته
گل ریحون بچینم دسته دسته
گل ریحون چنین بویی نداره
آی دل مو طاقت دوری نداره

شاه صنم زیبا صنم بوسه زنم لبهای تو
ابریشم قیمت نداره حیف از اون موهای تو
آی سر راهت نشینم خسته خسته یار گلم
آی گل ریحون بچینم دسته دسته یار گلم
آی گل ریحون بویی نداره یار گلم
شاه صنم زیبا صنم بوسه زنم لبهای تو
ابریشم قیمت نداره حیف از اون موهای تو
آی دل مو طاقت دوری نداره یار گلم
به قرآن مجید آیه آیه دلم هر لحظه دیدار تو مایل
اگر از طعنه های مردم نترسم
به دنبالت می آیم مثل سایه یار گلم
آی بیا که جانم از جانت جدا نیست یار گلم
آی بیا که منزلم بی تو صفا نیست یار گلم
آی بیا یک لحظه پیش هم نشینیم یار گلم
آی خدا می دونه دنیا را وفا نیست یار گلم
/ 0 نظر / 449 بازدید