ارتباط با وبلاگ ابوالفضل بیهقی

ارتباط با  رضا حارث آبادی

مدیر وبلاگ روستای حارث آباد زادگاه ابوالفضل بیهقی

rezaharesabadi@yahoo.com   

rezaharesabadi@gmail.com

rezaharesabadi@hotmail.com

 

 

 

rezaharesabadi@chmail.ir

http://www.facebook.com/reza.haresabadi 

             http://www.facebook.com/reza.haresabadi.5

http://www.facebook.com/reza.haresabadi.3

 

 

تلفن تماس 09122042389 و 09193060873

/ 0 نظر / 11 بازدید