حضرت سلیمان و عشق مورچه

حضرت سلیمان مورچه ای را در پای کوهی دید که مشغول جابجا کردن خاک های پایین کوهبود. از او پرسید: چرااین همه سختی را متحمل می شوی؟ مورچه گفت: معشوقم به من گفته اگر این کوه را جابجاکنی به وصال من خواهی رسید و من به عشق وصال او می خواهم این کوه را جابجا کنم.حضرت سلیمان فرمود: تو اگر عمر نوح هم داشته باشینمی توانی این کار راانجام بدهی.مورچه گفت:  تمام سعی ام را می کنم... حضرت سلیمان که بسیار از همت و پشتکار مورچهخوشش آمده بود برای او کوه را جابجا کرد.مورچه رو به آسمان کرد و گفت: خدایی راشکر می گویم که در راه عشق، پیامبری را به خدمت موری در می آ ورد...تمام سعی مان را بکنیم،پیامبری همیشه در همین نزدیکیست...
رسولخدا صلی الله علیه و آله فرمودند:
اُدعُوااللهَ وَ اَنتم مُوقِنونَ بِالاِجابَهِ وَاعلَموا اَنَّ اللهَ لایَستَجِیبُ دُعاءَمِن قَلبِ غافِلٍ لاه؛
خدارا بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید کهخداوند دعا را از قلبغافل بی خبر نمی پذیرد.التماس دعا...

/ 0 نظر / 11 بازدید