برگزاری هفتمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

برگزاری هفتمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی
دانشگاه حکیم سبزواری میزبان همایش ملی ابوالفضل بیهقی نویسنده تاریخ بیهقی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر علمی همایش ابوالفضل بیهقی گفت: یکی از خواسته های ما قرار برگزاری هفتمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در سبزوارگرفتن روز اول آبان ماه بنام ابوالفضل بیهقی در تقویم رسمی کشور است.

دکتر مهیار علوی مقدم افزود: بلاغت در تاریخ بیهقی و وجود آرایه های ادبی در متون تاریخ بیهقی و حقیقت گویی از جمله ویزگی های منحصر بفرد کتاب ارزشمند تاریخ بیهقی است.

رایزن فرهنگی افغانستان در ایران هم در این همایش گفت: هستی دو ملت افغانستان و ایران پیوند خورده است با بزرگان و ادبایی که در این جغرافیا زاده و رشد و نمو پیدا کرده اند. همان طور که مردم ایران بواسطه زاده شدن بیهقی در سبزوار به او احساس تعلق دارند، مردم افغانستان نیز به این ادیب که آرامگاه وی در غزنین قرار گرفته است، تعلق خاطر دارند.

شفیق شرق افزود: چنین شخصیت هایی پیوند ملت های فارسی زبان از جمله افغانستان، تاجیکستان و ایران را که دارای زبان فرهنگ و تاریخ مشترک هستند هر چه بیشتر پر رنگ می کند و زمینه ساز نزدیکی هر چه بیشتر این ملتها است و از فاصله ها می کاهد.

در این همایش از تمبر یادبود این ادیب در تالار کاشفی سبزوار رونمایی شد.

بیهقی زاده روستای حارث‌ آباد بیهق در نزدیکی سبزوار است. او مورخ و نویسنده معروف ایرانی در دربار غزنوی بود.

شهرت او بیشتر به‌ خاطر نگارش کتاب معروف به تاریخ بیهقی است که مهمترین منبع تاریخی در مورد دوران غزنوی است. آرامگاه او در شهر غزنین افغانستان است.
/ 0 نظر / 62 بازدید