دیبای خسروانی

دیبای خسروانی

ناشر : جامی نویسنده : دکتر محمدجعفر یاحقی - مهدی سیدی

اثر حاضر گزینشی است از کتاب تاریخ‌ بیهقی.این کتاب با دیباچه‌ای درباره‌ زندگی و حوادث دوران حیات ابو الفضل‌ بیهقی و ویژگی‌های تاریخی و ادبی و اهمیت اثر او آغاز می‌شود

/ 0 نظر / 10 بازدید