تنفر از انسانها تیز بین

متنفرم از انسان هایی که دیوار بلندت را می بینند
ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که،
تو را فرو بریزند…!
تا تو را انکار کنند…!
تا از رویـــت رد شـــوند

اما به نظر من : متنفرنباش از انسان هایی که دیوار بلندت را می بینند...

متنفر نباش بلکه دوست شان نیز داشته باش ، چون آنها به تو گوشزد می کنند که هیچ کس مطلقا بدون مشکل نیست و این یعنی نترسیدن از شکست و تلاش بیشتر در شکوفا کردن استعدادها ، در مسیر رسیدن به مراتب بالا و ترقی .همیشه بیشترین تلاشهای انسانها در جهت پوشاندن نقطه ضعف هایشان انجام می گیرد و تمام تلاش خود را جهت تقویت و حذف آن نقطه ضعف شان متمرکز می کنند . لذا کسی که نقطه ضعف هایمان را به ما گوشزد می کند هر چند دشمن باشد بازهم به ما بزرگترین خدمت را می کند چون او  فردی نکته بین و تیز بین می باشد پس چه خوب است حتی به دشمن خود نیز اینگونه نگاه نکنیم

و به قول خدابیامرز سهراب سپهری :چشم ها را باید شست ...

/ 0 نظر / 11 بازدید