عید سعید فطر مبارک باد

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

مــزرع سـبــز فـلـــک دیــدم و داس مــَـهِ نـــو

یـادم از کـشـتـه خـویـش آمـــد و هـنــگام درو

....

آتـش زهـد و ریـا خرمـن دیـن خواهــد سوخت

حـافــظ ایـن خرقـه‌ی
پـشمینه بـیـنـداز و بـرو
 

عید سعید فطر بر تمامی روزه داران عزیز مبارک باد.

در این ایام مبارک زلزه زدگان آذربایجان را هم از یاد نبریم.

/ 0 نظر / 9 بازدید